A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 04

Tuần 11 vì đoàn thi giáo viên giỏi tỉnh nên nhà trường sẽ thay thời khóa biểu 1 tuần để tránh bố trí dạy thay. Thời khóa biểu này thực hiện tuần 10 và tuần 12

THỨ

TIẾT

10A1

(C.Hiền)

10A2

(T.Anh)

10A3

(T.Thiều)

10A4

(T.Quỳnh)

10A5

(C.Thập)

11A1

(T.Bằng)

11A2

(T.Cương)

11A3

(T.LKỳ)

11A4

(T.Kiên)

11A5

(T.Minh)

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Toán - T.Tứ

Lý - C.Hiền

Văn - T.Thiều

Toán - Hợi

Tin - C.Chi

GDQP - T.Tấn

GDCD - C.Huyền

Sinh - T.Thỏa

Sử - C.Mơ

Ngoại Ngữ - T.Hải

3

Ngoại Ngữ - C.Huyên

Ngoại Ngữ - T.Hải

Văn - T.Thiều

Toán - Hợi

Lý - C.Hiền

Lý - T.Bằng

Toán - T.Huấn

Tin - C.Chi

GDCD - C.Huyền

Sử - T.Anh

4

Lý - C.Hiền

Tin - C.Chi

Thể - Văn

GDQP - T.Tấn

Toán - Hợi

Toán - T.Minh

Toán - T.Huấn

GDCD - C.Huyền

Địa - C.ĐHằng

Văn - C.Thu

5

Tin - C.Chi

GDCD - C.Huyền

GDQP - T.Tấn

Ngoại Ngữ - T.Hải

Toán - Hợi

Hóa - T.Tuân

Sinh - T.Thỏa

Toán - T.Khánh

Toán - T.Huấn

Văn - C.Thu

3

1

CNghệ - C.Hải

Ngoại Ngữ - T.Hải

GDCD - C.Huyền

Sử - T.Anh

Hóa - T. Toàn

Thể - T.Hùng

Ngoại Ngữ - T.Hồng

Văn - C.Thu

Lý - T.Kiên

Sinh - T.Thỏa

2

Sử - T.Anh

Toán - T.Mạnh

Ngoại Ngữ - C.Huyên

Địa - T. Phúc

Ngoại Ngữ - T.Hải

Toán - T.Minh

GDQP - T.Tấn

Văn - C.Thu

Văn - C.QHằng

Thể - T.Hùng

3

Toán - T.Tứ

Toán - T.Minh

Lý - C.Hiền

CNghệ - C.Hải

Văn - C.QHằng

Ngoại Ngữ - T.Hồng

CNghệ - T.Kiên

Thể - T.Hùng

Sử - C.Mơ

GDCD - C.Huyền

4

Toán - T.Tứ

Toán - T.Minh

Địa - T. Phúc

Văn - C.QHằng

Toán - Hợi

Sinh - T.Thỏa

Toán - T.Huấn

Sử - C.Mơ

Thể - T.Hùng

Văn - C.Thu

5

Văn - C.Giang

GDQP - T.Tấn

Toán - Hợi

Văn - C.QHằng

Địa - T. Phúc

Văn - T.Phòng

Toán - T.Huấn

Ngoại Ngữ - T.Hồng

Sinh - T.Thỏa

Lý - T.Bằng

4

1

GDQP - T.Tấn

CNghệ - C.Hải

Hóa - T. Toàn

GDCD - C.Huyền

Ngoại Ngữ - T.Hải

Sử - T.Cương

Văn - C.Thu

Ngoại Ngữ - T.Hồng

Hóa - T.Quỳnh

Toán - T.Minh

2

Ngoại Ngữ - C.Huyên

Sử - T.Anh

Lý - C.Hiền

Văn - C.QHằng

GDQP - T.Tấn

Toán - T.Minh

Văn - C.Thu

Hóa - T.Quỳnh

Thể - T.Hùng

Ngoại Ngữ - T.Hải

3

Lý - C.Hiền

Địa - T. Phúc

Toán - Hợi

Hóa - T.Quỳnh

CNghệ - C.Hải

Toán - T.Minh

Thể - T.Hùng

Lý - T.LKỳ

Tin - C.Chi

Sử - T.Anh

4

Sinh - T.Kỳ

Toán - T.Minh

Toán - Hợi

Địa - T. Phúc

Văn - C.QHằng

Tin - C.Chi

Hóa - T.Quỳnh

Văn - C.Thu

GDQP - T.Tấn

Thể - T.Hùng

5

Địa - T. Phúc

Hóa - T. Toàn

Sử - T.Anh

Tin - C.Chi

Văn - C.QHằng

Văn - T.Phòng

Lý - T.LKỳ

Địa - C.ĐHằng

Ngoại Ngữ - T.Hải

Văn - C.Thu

5

1

Văn - C.Giang

Sinh - T.Kỳ

CNghệ - C.Hải

Ngoại Ngữ - T.Hải

Sử - C.Thập

Thể - T.Hùng

Văn - C.Thu

Ngoại Ngữ - T.Hồng

CNghệ - T.Kiên

Hóa - T.Quỳnh

2

Văn - C.Giang

Địa - T. Phúc

Ngoại Ngữ - C.Huyên

Thể - Văn

Hóa - T. Toàn

Ngoại Ngữ - T.Hồng

Tin - C.Chi

Hóa - T.Quỳnh

Lý - T.Kiên

Toán - T.Minh

3

Toán - T.Tứ

CNghệ - C.Hải

Tin - C.Chi

Toán - Hợi

Ngoại Ngữ - T.Hải

Địa - C.ĐHằng

Ngoại Ngữ - T.Hồng

Văn - C.Thu

Văn - C.QHằng

Toán - T.Minh

4

Tin - C.Chi

Thể - Văn

Sinh - T.Kỳ

CNghệ - C.Hải

Địa - T. Phúc

Toán - T.Minh

Thể - T.Hùng

Văn - C.Thu

Văn - C.QHằng

CNghệ - T.Bằng

5

Địa - T. Phúc

Văn - C.QHằng

Hóa - T. Toàn

Tin - C.Chi

Toán - Hợi

Văn - T.Phòng

Lý - T.LKỳ

Toán - T.Khánh

Toán - T.Huấn

Địa - C.ĐHằng

6

1

Hóa - T.Quỳnh

Hóa - T. Toàn

Thể - Văn

Sinh - T.Kỳ

CNghệ - C.Hải

Văn - T.Phòng

Sử - T.Cương

Sinh - T.Thỏa

Ngoại Ngữ - T.Hải

Văn - C.Thu

2

CNghệ - C.Hải

Tin - C.Chi

Toán - Hợi

Hóa - T.Quỳnh

Thể - Văn

Văn - T.Phòng

Văn - C.Thu

Thể - T.Hùng

Văn - C.QHằng

Toán - T.Minh

3

Ngoại Ngữ - C.Huyên

Thể - Văn

Tin - C.Chi

Lý - C.Hiền

GDCD - C.Huyền

Lý - T.Bằng

Văn - C.Thu

CNghệ - T.LKỳ

Văn - C.QHằng

Sinh - T.Thỏa

4

Thể - Văn

Văn - C.QHằng

CNghệ - C.Hải

Địa - T. Phúc

Tin - C.Chi

GDCD - C.Huyền

Ngoại Ngữ - T.Hồng

GDQP - T.Tấn

Địa - C.ĐHằng

Ngoại Ngữ - T.Hải

5

GDCD - C.Huyền

Văn - C.QHằng

Địa - T. Phúc

Toán - Hợi

Sử - C.Thập

Ngoại Ngữ - T.Hồng

Sinh - T.Thỏa

Toán - T.Khánh

Toán - T.Huấn

GDQP - T.Tấn

7

1

Hóa - T.Quỳnh

Địa - T. Phúc

Sử - T.Anh

Ngoại Ngữ - T.Hải

Thể - Văn

Sử - T.Cương

Toán - T.Huấn

Toán - T.Khánh

Sinh - T.Thỏa

Tin - T.V_Mạnh

2

Địa - T. Phúc

Sử - T.Anh

Ngoại Ngữ - C.Huyên

Thể - Văn

Lý - C.Hiền

CNghệ - T.Bằng

Hóa - T.Quỳnh

Toán - T.Khánh

Ngoại Ngữ - T.Hải

Địa - C.ĐHằng

3

Thể - Văn

Lý - C.Hiền

Địa - T. Phúc

Sử - T.Anh

Sinh - T.Kỳ

Sinh - T.Thỏa

Sử - T.Cương

Sử - C.Mơ

Toán - T.Huấn

Hóa - T.Quỳnh

4

Sử - T.Anh

Ngoại Ngữ - T.Hải

Văn - T.Thiều

Lý - C.Hiền

Địa - T. Phúc

Hóa - T.Tuân

Địa - C.ĐHằng

Lý - T.LKỳ

Hóa - T.Quỳnh

Lý - T.Bằng

5

SH lớp

SH lớp

SH lớp

SH lớp

SH lớp

SH lớp

SH lớp

SH lớp

SH lớp

SH lớp


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 303
Hôm qua : 319
Tháng 07 : 12.013
Tháng trước : 9.646
Năm 2021 : 65.086
Năm trước : 53.664
Tổng số : 125.204