Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng Năm học 2023 - 2024

Ngày ban hành:
16/10/2023
Ngày hiệu lực:
11/10/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2023-2024

Ngày ban hành:
16/10/2023
Ngày hiệu lực:
11/10/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong trường học từ năm học 2023-2024

Ngày ban hành:
11/10/2023
Ngày hiệu lực:
11/10/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nội quy cơ quan, nội quy KTX trường THPT Tương Dương 2

Ngày ban hành:
11/10/2023
Ngày hiệu lực:
11/10/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ Quy tắc này quy định quy tắc ứng xử trong trường THPT Tương Dương 2.

Ngày ban hành:
11/10/2023
Ngày hiệu lực:
11/10/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy chế làm việc của trường THPT Tương Dương 2

Ngày ban hành:
11/10/2023
Ngày hiệu lực:
11/10/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nội quy làm việc của trường THPT Tương Dương 2

Ngày ban hành:
05/10/2020
Ngày hiệu lực:
05/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/08/2019
Ngày hiệu lực:
18/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày hiệu lực:
28/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.170
Hôm qua : 481
Tháng 11 : 31.976
Tháng trước : 52.320
Năm 2023 : 230.492
Năm trước : 373.421
Tổng số : 794.535